Kontakt

Dobra Kava

SINAPSA d.o.o. za usluge i trgovinu, Skradinska 3, 21000 Split HRVATSKA

Informacije i narudžbe: prodaja@dobrakava.hr

IBAN: HR9523400091110161385 (PBZ d.d. Zagreb)

OIB: 79345205386, PDV br.: HR79345205386

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu pod brojem Tt-04/1810-4,
MBS: 060201957. Temeljni kapital: 20.000,00 kn, uplaćen u cjelosti.
Članovi društva: O.Uvodić, direktor

Saquella kava | Ponuda | Kontakt | Izjava o privatnosti